Wysyłka i dostawy

Koszty i warunki dostawy

  1. Koszty dostawy obejmujące opakowanie oraz transport przesyłki na terenie Polski, pokrywa Wet-on-Wet watercolor gallery & store.
  2. Koszty dostawy obejmujące opakowanie oraz transport przesyłki do innych krajów Unii Europejskiej, pokrywa Klient.
  3. Czas realizacji zamówienia, czyli czas, który upływa od złożenia zamówienia i wysłania zamówionych towarów, do chwili dostawy do Klienta (przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze), wynosi dla przesyłek krajowych od 3 do 7 dni roboczych.
  4. Wszystkie dostawy realizuje współpracująca z Galerią firma kurierska.

Odpowiedzialność za uszkodzenie przesyłki

  1. Zgłoszenie uszkodzenia przesyłki w czasie transportu będzie uwzględniane tylko na podstawie zgłoszenia dokonanego u pracownika firmy kurierskiej w momencie dostarczenia przesyłki.
  2. W przypadku otrzymania uszkodzonej przesyłki Klient niezwłocznie powinien sporządzić protokół z opisem uszkodzeń oraz z podpisem pracownika firmy kurierskiej dostarczającej przesyłkę.

preloader